برگزاری جلسه توجیهی راهنمای اجرایی اراِِئه خدمت بستن لوله‌های رحمی ویژه سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان اسلامشهر

برگزاری جلسه توجیهی راهنمای اجرایی اراِِئه خدمت بستن لوله‌های رحمی ویژه سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت در شهرستان اسلامشهر

کارشناس برنامه باروری سالم شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از برگزاری جلسه توجیهی راهنمای اجرایی ارائه خدمت بستن لوله‌های رحمی ویژه سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت خبر داد.

برگزاری کلاس آموزشی ویژه مددجویان مرکز نگهداری فرشتگان فجر آسمانی شهرستان اسلامشهر

برگزاری کلاس آموزشی ویژه مددجویان مرکز نگهداری فرشتگان فجر آسمانی شهرستان اسلامشهر

کارشناس برنامه سالمندان واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از برگزاری دو جلسه آموزشی مجزا ویژه مددجویان خانم و آقا در مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی خبر داد.

بازدید واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی شهرستان

بازدید واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی شهرستان

واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا از مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی بازدید و چک‌لیست جدید مراکز نگهداری را تکمیل کرد.

برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان پویش corona fighter در دانشکده دندانپزشکی

برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان پویش corona fighter در دانشکده دندانپزشکی

دکتر پویان امینی شکیب معاون بین الملل دانشکده دندانپزشکی گفت: در پویش corona fighter کلیپ های انگیزشی ساخته شده که روابط ما با نقاط مختلف دنیا و استفاده از تجربیات کشور های مختلف در حوزه های تخصصی دندانپزشکی را تقویت کرد.

دکتر ترابی: نقشه برندینگ دانشگاه بوم نقاشی هنرنمایی تک تک ماست
برگزاری نخستین جلسه کمیته سرآمدی در برندینگ دانشگاه

دکتر ترابی: نقشه برندینگ دانشگاه بوم نقاشی هنرنمایی تک تک ماست

مدیر روابط عمومی دانشگاه یکی از مأموریت‌های اصلی روابط عمومی را حفظ ارزش برند یا خوشنامی دانشگاه دانست و گفت: تمام تلاش ما بر این است که تصویر جامعی از فعالیت‌هایی که در زمینه خوشنامی دانشگاه باید انجام شود خلق کنیم تا معرف ارزش‌های اصلی این مجموعه و نقاط تمایز فعالیت‌ها در ابعاد مختلف باشد.