• تاریخ انتشار : 98/06/28 - 13:53
  • تعداد بازدید خبر : 1443
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

همایش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور برگزار شد

همایش مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور در وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه، این همایش 23 شهریور 98 در وزارت بهداشت با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر حیدری، مدیربازرسی وزارت بهداشت و مدیران و کارشناسان دفاتر بازرسی کل کشور با هدف ارزیابی سه حوزه بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات برگزارشد.
دفاتر بازرسی کل کشور در سه گروه بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات تقسیم و هرگروه پانل مربوطه را ارائه کردند.
در گروه پانل ارزیابی عملکرد (21 دفنر بازرسی) مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان رئیس پانل و دفتر بازرسی نیشابور دبیر پانل به بحث تبادل نظر در این مورد پرداختند.
پیگیری مصوبات پانل درجلسات بعدی ادامه خواهد داشت.
درپایان همایش مشکلات، چالش ها و پیشنهادهای دفاتر بازرسی ارائه شد ودکترحیدری نیزبه سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.
خبرنگار: فاطمه علیزاده

  • گروه خبری : مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
  • کد خبر : 92093
کلمات کلیدی
خبرنگار
مهدی  گلپایگانی

مهدی گلپایگانی