پیام‌های کلیدی برای پیشگیری و کنترل COVID-19 در مدارس

پیام‌های کلیدی برای پیشگیری و کنترل COVID-19 در مدارس

فعالیت مدارس، تعطیلی و بازگشایی آن ها بعد از تعطیلی در دوران بروز بیماری جدید کرونا ملاحظات متعددی دارد. سازمان جهانی بهداشت با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و فدراسیون صلیب سرخ جهانی، به طور مشترک سندی را برای راهنمایی مسئولین مدارس، اولیا و نیز خود دانش آموزان در این خصوص تهیه کرده اند.

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق پزشکی پذیرفته شد

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق پزشکی پذیرفته شد

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق پزشکی بعد از كراچي پاكستان دومين مركز همكار این سازمان در خاور میانه پذیرفته شد.

طراحی بازیهای خانگی با هدف کمک به تقویت مهارتهای شناختی و رفتاری کودکان در روزهای قرنطینه

طراحی بازیهای خانگی با هدف کمک به تقویت مهارتهای شناختی و رفتاری کودکان در روزهای قرنطینه

مرکز رشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مجموعه نسل سالم تعداد متنوعی از بازی های شناختی رفتاری میدانی با قابلیت اجرا در منزل با حداقل امکانات معرفی کرده است.