گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/06/24 - 13:13
  • تعداد بازدید خبر : 278
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

بررسی روند اجرای مصوبه های کمیته ها در جلسه تیم رهبری و مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی

جلسه تیم رهبری و مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی به منظور بررسی وضعیت مصوبه های در دست اجرای این بیمارستان تشکیل شد.

91982.mp3 بررسی روند اجرای مصوبه های کمیته ها در جلسه تیم رهبری و مدیریت کیفیت بیمارستان فارابی
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه تیم رهبری و مدیریت کیفیت این بیمارستان به منظور بررسی وضعیت مصوبه های در دست اجرا روز یکشنبه 24 شهریور 98  با حضور دکتر آرش میرمحمد صادقی، معاون درمان و سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
فاطمه قدیمی، مسئول بهبود کیفیت بیمارستان فارابی در ابتدای این جلسه گزارشی از تعداد کمیته های برگزار شده در سه ماهه اول سال 98 را ارائه و وضعیت مصوبه های اجرا شده و در دست اجرای این کمیته ها را مطرح کرد.قدیمی با اشاره به تحلیل شاخص موارد کمیته های بیمارستانی گفت: بر اساس سنجه های اعتباربخشی باید گزارش های دوره ای به صورت فصلی از فعالیت و کیفیت عملکرد کمیته به تیم رهبری و مدیریت کیفیت اعلام و توسط دفتر بهبود کیفیت انجام شود.  ما با توجه به درصد مصوبه های انجام شده، تحلیل آن ها در  فصل بهار سال جاری را انجام دادیم و مقرر شد کمیته هایی که مصوبه های اجرا شده آن ها کمتر از 50 درصد می باشد را در این جلسه بررسی کنیم. 
وی در ادامه گزارش خود تعداد مصوبه های در حال اجرای هر کمیته را به تفکیک مطرح کرد و افزود: ما در فصل بهار مصوبه ای که از دستور کار خارج شده باشد نداشتیم. زیرا مصوبه هایی که به هر دلیلی از دستور کار خارج می شوند باعث کسب نمره منفی در اجرای سنجه های اعتباربخشی شده و در نهایت در امتیاز کل تیم رهبری و مدیریت کیفیت تاثیر گذار خواهد بود که خوشبختانه ما در سه ماهه اول سال جاری امتیاز منفی نداشتیم.
مرادی، مدیر بیمارستان فارابی نیز در ارتباط با مصوبه های در حال اجرای بیمارستان گفت: روند اجرایی برخی از این مصوبه ها پیگیری شده ولی تا به حال قابلیت اجرا پیدا نکرده است. به عنوان مثال ما برای تامین نیروی انسانی داروخانه اورژانس بیمارستان، با دانشگاه و معاونت درمان مکاتبه کردیم اما تاکنون نیروی مورد نیاز به این مورد اختصاص داده نشده است. لذا برخی از مصوبه ها باید به صورت مشروط تصویب شوند زیرا اختیار بیمارستان در برخی مسائل مانند تامین نیروی انسانی محدود است.
بررسی سنجه ی الف-1-5-4 از سنجه های رهبری و مدیریت کیفیت و نقش کمیته های بیمارستان و مصوبات مرتبط با ارتقای ایمنی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
خبر و عکس: سید عباس قاضی میرسعید
  • گروه خبری : بیمارستان فارابی
  • کد خبر : 91982
خبرنگار
معصومه  عزيزي

معصومه عزيزي