گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/08/08 - 10:40
  • تعداد بازدید خبر : 197
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بررسی شاخص های کلیدی عملکرد در جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی

شاخص های کلیدی عملکرد بیمارستان فارابی با حضور صاحبان فرآیند بررسی و تحلیل شد.

93878.mp3 بررسی شاخص های کلیدی عملکرد در جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت بیمارستان فارابی
 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، جلسه کمیته پایش و سنجش کیفیت این مرکز چهارشنبه 8آبان 98 با حضور سعید مرادی، مدیر بیمارستان برگزار شد.
 فاطمه قدیمی، مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان در این جلسه گزارش شاخص های کلیدی عملکد بیمارستان را ارائه کرد. این گزارش شامل شاخص های مربوط به زمان سنجی اتاق های عمل، زمان سنجی اورژانس، کنترل عفونت، ایمنی بیمار، رسیدگی به شکایات و ازمایشگاه می شد که در هر مورد تحلیل شاخص شامل حد پذیرش، هدف تعیین شده، علت تغییرات شاخص، اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت شاخص در فصل تابستان و اقدامات پیشنهادی برای بهبود وضعیت شاخص در فصل پاییز توسط صاحبان فرآیند توضیح داده شد. 
خبرنگار و عکاس: حمیده امیدوار

 

  • گروه خبری : بیمارستان فارابی
  • کد خبر : 93878
خبرنگار
معصومه  عزيزي

معصومه عزيزي