گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/09/10 - 08:22
  • تعداد بازدید خبر : 1540
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بیستمین دوره کار آزمایی بالینی برگزار می‌شود/ 26 تا 28 آذر 98

مرکز کار آزمایی بالینی دانشگاه، بیستمین دوره کار آزمایی بالینی را تحت عنوان «کارگاه سه‌روزه RCT-GCP» برگزار می‌کند.

95114.mp3 بیستمین دوره کار آزمایی بالینی برگزار می‌شود/ 26 تا 28 آذر 98
بیستمین دوره کار آزمایی بالینی با مشارکت مرکز کار آزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحت عنوان «کارگاه سه‌روزه RCT-GCP» از 26 تا 28 آذر98 برگزار می‌شود.
آشنایی با نقش کار آزمایی های بالینی تصادفی شده در تولید شواهد علمی، آشنایی با مفاهیم جمعیت موردمطالعه، تصادفی سازی، کورسازی، مداخله، اندازه‌گیری و ...، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای آمار حیاتی و رویکردهای غالب در تحلیل کار آزمایی های بالینی، آشنایی با چگونگی برآورد حجم نمونه موردنیاز مطالعات بالینی، مدیریت پروژه کار آزمایی بالینی، بودجه‌بندی کار آزمایی بالینی و ... ازجمله موضوعات اصلی بیستمین دوره کار آزمایی بالینی است. 
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست های دوره های مختلف آموزشی می تواند به آدرس htt://bit.1y/gc-azar98 و یا به مرکز کارآزمایی بالینی مراجعه کنند.
 
  • گروه خبری : ستاد مرکزی روابط عمومی
  • کد خبر : 95114
خبرنگار
الهام علی

الهام علی