گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/06/24 - 11:42
  • تعداد بازدید خبر : 260
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تاکید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بر اجرای ماده 10 دستورالعمل اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اجرای ماده 10 دستورالعمل اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مصوب هیات امناء صندوق رفاه وزارت متبوع تاکید کرد.

91974.mp3 تاکید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت بر اجرای ماده 10 دستورالعمل اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی، مطابق ماده 32 آیین نامه اسکان، نحوه اداره و مقررات عمومی، انضباطی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر استفاده مجاز خوابگاهی برای دانشجویان پزشکی حداکثر 14 نیمسال است.
توضیح اینکه، طبق ماده 10 دستورالعمل اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی و تاکید صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع، می بایست هزینه ترم 15 در ابتدای نیمسال تحصیلی به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز شود و ضروریست متقاضیان اسکان در ترم 15 حداکثر تا پایان شهریور ماه 98 به واحد اسکان مدیریت امور خوابگاه ها مراجعه کنند.
خبرنگار: وجه اله دوستی

  • گروه خبری : معاونت دانشجویی
  • کد خبر : 91974
خبرنگار
فرزاد  سلطانپور

فرزاد سلطانپور