گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/07/17 - 12:47
  • تعداد بازدید خبر : 407
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

دفاع از پایان نامه دکتر مهدی مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

دکتر مهدی مومنی از پایان نامه خود با عنوان "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر سناریو در مورد احیا پیشرفته بالغین در دانش دستیاران به دو روش ارایه بحث حضوری در گروه های کوچک و بحث گروهی با نرم افزارهای پیام رسان بر روی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران" دفاع کرد.

93078.mp3 دفاع از پایان نامه دکتر مهدی مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی دانشکده مجازی، دکتر مهدی مومنی دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی این دانشکده از پایان نامه خود با عنوان "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر سناریو در مورد احیا پیشرفته بالغین در دانش دستیاران به دو روش ارایه بحث حضوری در گروه های کوچک و بحث گروهی با نرم افزارهای پیام رسان بر روی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران"  طی مهرماه 98 دفاع کرد.
نتایج حاصل از یافته های مطالعه حاضر حاکی از آن است که سرویس‌های پیام‌رسان از جمله واتساپ بدلیل ایجاد امکان قراردادن مطالب از طریق به اشتراک گذاری صوت و تصویر راه حلی ساده و ارزان بوده و امکان ایجاد گروه هایی برای استفاده از امکانات این سرویس را بدون نیاز به حضور فیزیکی، در هر زمان و مکان و با استفاده از سرویس اینترنت برای آموزش فراگیرها فراهم می کند.
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین درصد نمره آزمون احیا در گروه مداخله قبل و پس از آموزش اختلاف معنی‌دار داشته است. همچنین میانگین درصد نمره آزمون احیا قبل و بعد از آموزش در گروه کنترل هم اختلاف معنی دار داشته است و در صورتیکه از فرمول ANCOVA و کوواریانس استفاده کنیم بین دو گروه کنترل و مداخله در پس آزمون هم اختلاف معنی داری است.
 دکتر ریتا مجتهدزاده استاد راهنما و دکتر آیین محمدی استاد مشاور این پژوهش بودند. دکتر فرزاد فاتحی و دکتر میترا قریب داوری آن را بر عهده داشتند. دکتر میترا قریب نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مجازی نیز در این جلسه حضور داشت.
عکس و خبر: سیده کاملیا داودزاده

  • گروه خبری : دانشکده مجازی
  • کد خبر : 93078
خبرنگار
سیده کاملیا  داودزاده

سیده کاملیا داودزاده