گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 98/09/18 - 10:24
  • تعداد بازدید خبر : 337
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

شروع بازدیدهای طرح صیانت از حقوق شهروندی از هفته پایانی آذر ماه

به منظور ارزیابی شاخصهای صیانت از حقوق شهروندی از واحدهای تابعه، بازدیدهای مدیریت بازرسی دانشگاه از هفته آخر آذر آغازمی شود.

95531.mp3 شروع بازدیدهای طرح صیانت از حقوق شهروندی از هفته پایانی آذر ماه

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی طرح صیانت از حقوق شهروندی ارسالی از نهاد ریاست جمهوری هر سال با هدف بهبود ارائه خدمات به مراجعین در بیمارستانها، معاونتها، دانشکده ها وشبکه های بهداشتی اجرا می شود. پس از پایان بازدیدها، گزارش بازرسان این مدیریت به رئیس دانشگاه ارائه و از واحدهای  برتر تقدیر می شود.

خبرنگار: فاطمه علیزاده

  • گروه خبری : مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
  • کد خبر : 95531
خبرنگار
فاطمه  علیزاده

فاطمه علیزاده