گالری عکس مرتبط
  • تاریخ انتشار : 95/11/07 - 12:38
  • تعداد بازدید خبر : 404
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه
با حضور دکتر صدرالسادات

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

رییس بیمارستان فارابی گفت: آمار شکایات نسبت به تعداد مراجعین بیمارستان اندک است اما برای رفع همین موارد ناچیز هم باید تلاش کنیم.

65832.mp3 کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی برگزار شد

گالری عکس
 کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی با حضور دکتر صدرالسادات، رییس و دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان روز چهارشنبه ۶بهمن ۱۳۹۵در سالن شوای این مرکز برگزار شد.  
دکتر حاجی بابایی مسئول کمیته اخلاق معاونت درمان دانشگاه که مهمان این جلسه بود، در رابطه با آیین نامه جدید کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی کمیته های اخلاق در بیمارستان های تابعه و تاکید شخص رئیس دانشگاه بر این موضوع، از مرداد ۱۳۹۵ در ساختار معاونت درمان کارشناسی به این امر اختصاص یافت و ضرورت تشکیل، ساختار  و عملکرد اصلی کمیته اخلاق بیمارستانی بر اساس سنجه های نسل سوم اعتباربخشی مورد بازبینی قرار گرفت.
وی در ادامه به تشریح آیین نامه اجرایی کمیته اخلاق بیمارستانی پرداخت و گفت: این آیین نامه با روش دلفی از طریق صاحب نظران تدوین شده و حل چالش ها و کشمکش های اخلاقی و تصمیم قضاوت و تصمیم گیری های اخلاقی از اهداف آن است.
دکتر حاجی بابایی شرح وظایف کمیته اخلاق را در چهار محور آموزش، ارائه خدمت، پژوهش و سیاست گذاری دسته بندی کرد و گفت: این کمیته مسئول برگزاری آموزش اخلاق حرفه ای به تمام گروهها است.
وی خدمات این کمیته را شامل ارائه مشاوره های اخلاقی و آموزش به ویژه در زمینه ارتباط بین پزشک و پرستار با بیمار دانست و افزود: تهیه پیوست های اخلاقی و دستورالعمل برای توزیع عادلانه منابع مالی در حوزه سیاستگذاری این کمیته قرار می گیرد.
کارشناس کمیته اخلاق معاونت درمان مسئولیت و اختیارات کمیته را شامل بررسی و تصمیم گیری در موارد ارجاعی سایر کمیته ها مثل مورتالیتی، تصمیم گیری در مورد قطع درمان بیماران، مواردی که به اعتبار بیمارستان خدشه وارد می کند، بررسی ارتباط مناسب بین درمانگران و بیماران و مشاوره به کمیته اخلاق پژوهش دانست.
در ادامه جلسه نامه های واصله در خصوص بررسی حفظ حریم شخصی و پوشش بیماران، استفاده از اساتید اخلاق پزشکی برای آموزش، ارزیابی شاخص های صیانت از حقوق شهروندی، همایش پیشگیری از قصور پزشکی، کارگروه ارتقای رفتار حرفه ای و بررسی پیشرفت پروژه ارتقای رفتار حرفه ای در بخش های بالینی منتخب قرائت شد.
دکتر علیپور  دبیر کمیته اخلاق پژوهش و مسئول پروژه ارتقای رفتار حرفه ای بیمارستان فارابی در سخنانی با اشاره به وقفه ای که با توجه به تغییرات مدیریتی در بیمارستان و گروه چشم در زمینه اجرای طرح در بیمارستان به وجود آمده است، بر لزوم حمایت مدیران ارشد از اجرای پروژه تاکید کرد و گفت: رفتار حرفه ای اولویت همه است. مسلما هیچکس با اصل قضیه مخالفتی ندارد ولی برای اجرا باید بستر مناسب فراهم باشد.
دکتر علیپور اظهار داشت:  بایستی در در راستای آموزش ، ارزیابی و دادن بازخورد کارهایی انجام شود. همچنین این پروژه باید در گروههای پزشکی، پرستاری، کارکنان که با بیمار ارتباط دارند و کارکنانی که با بیمار تماس مستقیم ندارند اجرا شود.
وی پیاده نمودن رفتار حرفه ای در گروه اخیر را از نظر آموزش آسانتر و از نظر اجرایی مشکل تر و اولویت دارتر دانست.
دکتر صنعتکار، قائم مقام بیمارستان نیز رفتار حرفه ای را موضوعی مهم و از اولویت های اصلی بیمارستان دانست که به ویژه در آموزش دستیاران باید مورد توجه قرار گیرد.
 در این جلسه گزارش شکایات در ماه های آبان و آذر  قرائت شد. همچنین موارد تقدیر شده پزشکان، بخش ها و کارکنان معرفی شد.
دکتر صدر السادات با اشاره به آمار اندک شکایات نسبت به بار مراجعین بیمارستان گفت: برای رفع همین موارد ناچیز هم باید تلاش کنیم.
به گفته رییس بیمارستان فارابی کنسل شدن جراحی از موارد شایع شکایت است که دلایل مختلفی داردو سعی شده تا برای رفع عوامل قابل اصلاح آن اقدام شود. وی بخش نامه جدید در مورد تعداد و زمان جراحی ها را در راستای مدیریت اعمال جراحی و جلوگیری از کنسل شدن آن دانست.  
دکتر صدرالسادات گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی نیز اقداماتی مثل اولویت بندی بیماران مسن، کودکان و دارای بیماری خاص صورت گرفته است که البته با مشکلاتی نیز همراه است چون اکثر بیماران فارابی دارای چنین شرایطی هستند.
الزامی بودن آموزش همه کارکنان در مورد منشور حقوق بیمار بر اساس سنجه اعتبار بخشی،  مطلب بعدی عنوان شده در این جلسه بود. باید از منشور حقوق بیمار اطلاع داشته باشند.آیین نامه و اساسنامه تاسیس موسسه خیریه بیمارستانی و ساماندهی واحد مددکاری بیمارستان از دیگر مطالب مطرح شده در این جلسه بود .
در انتها مقرر شد تا بررسی لازم در مورد نحوه تاسیس خیریه بیمارستانی صورت گیرد. مفادمنشور حقوق بیمار به صورت مقتضی به کارکنان آموزش و فیلمهای آموزشی طبق زمانبندی برای مراجعین بخش های مختلف نمایش داده شود.  
خبر و عکس: امیدوار

  • گروه خبری : بیمارستان فارابی,گروه خبری RSS
  • کد خبر : 65832
خبرنگار
معصومه  عزيزي

معصومه عزيزي