برگزاری کلاس آموزشی ویژه مددجویان مرکز نگهداری فرشتگان فجر آسمانی در شهرستان اسلامشهر

برگزاری کلاس آموزشی ویژه مددجویان مرکز نگهداری فرشتگان فجر آسمانی در شهرستان اسلامشهر

کارشناس برنامه سالمندان واحد سلامت خانواده شبکه بهدشات و درمان اسلامشهر از برگزاری دو جلسه آموزشی مجزا ویژه مددجویان خانم و آقا در مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی خبر داد.

بازدید واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی

بازدید واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر از مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی

واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر در راستای برنامه های ستاد مقابله با کرونا از مرکز نگهداری سالمندان فرشتگان فجر آسمانی بازدید و چک لیست جدید مراکز نگهداری را تکمیل کرد.

چگونه کالاهای قاچاق را تشخیص دهیم

چگونه کالاهای قاچاق را تشخیص دهیم

ایستگاه اطلاع رسانی در خصوص معرفی اقلام سلامت محور اصیل از تقلبی در ورودی ساختمان دانشکده داروسازی به همت معاونت غذا و دارو برگزار شد.