• تاریخ انتشار : 96/10/05 - 15:38
  • تعداد بازدید خبر : 2

ارائه گزارش معاونت پژوهشی دانشکده و کمیته اخلاق سازمانی دانشکده پرستاری و مامایی و توانبخشی و مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه

حسین اکبریان

139701.mp3 ارائه گزارش معاونت پژوهشی دانشکده و کمیته اخلاق سازمانی دانشکده پرستاری و مامایی و توانبخشی و مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه

/useruploads/1514290143971cif.jpg /useruploads/1514290167923aig.jpg /useruploads/1514290210484xfa.jpg /useruploads/1514290224905hqu.jpg /useruploads/1514290277571vbc.jpg /useruploads/1514290313131udk.jpg /useruploads/1514290368637npb.jpg /useruploads/1514290393451cdu.jpg /useruploads/1514290420821nhx.jpg /useruploads/1514290434290khl.jpg /useruploads/1514290446088pft.jpg /useruploads/1514290458458oir.jpg /useruploads/1514290477046yms.jpg /useruploads/1514290504685elr.jpg /useruploads/1514290529812wtn.jpg /useruploads/1514290541644kln.jpg /useruploads/1514290557081usk.jpg /useruploads/1514290575244gsv.jpg /useruploads/1514290601461vmh.jpg /useruploads/1514290613652qgm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 139701
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید