• تاریخ انتشار : 98/07/13 - 10:12
  • تعداد بازدید خبر : 2

اولین جلسه کمیته رفاهی ایثارگران در سال 98 با حضور مدیر امور ایثارگران

علی گلمحمدی

147294.mp3 اولین جلسه کمیته رفاهی ایثارگران در سال 98 با حضور مدیر امور ایثارگران

/useruploads/1570257808054fmc.jpg /useruploads/1570257923173pgn.jpg /useruploads/1570257945059jen.jpg /useruploads/1570257968145obn.jpg /useruploads/1570257991962nsy.jpg /useruploads/1570258011739nln.jpg /useruploads/1570258032408tgp.jpg /useruploads/1570258054696ddx.jpg /useruploads/1570258079366pwh.jpg /useruploads/1570258101543qqf.jpg /useruploads/1570258121824jxb.jpg /useruploads/1570258141299auo.jpg /useruploads/1570258164881sma.jpg /useruploads/1570258185333ccx.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147294
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید