• تاریخ انتشار : 98/09/20 - 08:38
  • تعداد بازدید خبر : 6

اولین همایش از سلسه همایش های هزار تو در دانشکده دندانپزشکی

حمیده ایزدی

148370.mp3 اولین همایش از سلسه همایش های هزار تو در دانشکده دندانپزشکی

/useruploads/1576040955515ndp.jpg /useruploads/1576040971381sbd.jpg /useruploads/1576040992654yug.jpg /useruploads/1576041012958bci.jpg /useruploads/1576041032504kdo.jpg /useruploads/1576041053307fgo.jpg /useruploads/1576041077477cdx.jpg /useruploads/1576041099246mlc.jpg /useruploads/1576041120712tfl.jpg /useruploads/1576041139443uqs.jpg /useruploads/1576041158182nng.jpg /useruploads/1576041178573onl.jpg /useruploads/1576041274304akr.jpg /useruploads/1576041292476mjn.jpg /useruploads/1576041313092obh.jpg /useruploads/1576041330522adi.jpg /useruploads/1576041351093oyp.jpg /useruploads/1576041462714rsf.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1576041485115ari.jpg /useruploads/1576041485115ari.jpg /useruploads/1576041512216rvs.jpg /useruploads/1576041571660enn.jpg /useruploads/1576041594390bwt.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148370
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید