• تاریخ انتشار : 97/03/30 - 09:30
  • تعداد بازدید خبر : 1

اولین کارگاه پیشرفته احیای نوزاد NRP در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

141229.mp3 اولین کارگاه پیشرفته احیای نوزاد NRP در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1529470824122rak.jpg /useruploads/1529470844392uct.jpg /useruploads/1529470857345ntj.jpg /useruploads/1529470867191dpw.jpg /useruploads/1529470890526unc.jpg /useruploads/1529470903412inb.jpg /useruploads/1529470924162oyu.jpg /useruploads/1529470946372wlo.jpg /useruploads/1529470965364glc.jpg /useruploads/1529470988153bmt.jpg /useruploads/1529471000731yml.jpg /useruploads/1529471014513lts.jpg /useruploads/1529471040728cet.jpg /useruploads/1529471053797qem.jpg /useruploads/1529471066338tfa.jpg /useruploads/1529471077136hew.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141229
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید