• تاریخ انتشار : 96/11/04 - 10:46
  • تعداد بازدید خبر : 1

بازديد هيئت ارزيابي برون سپاري دانشگاه علوم پزشکي تهران از بيمارستان سينا

بیمارستان سینا

139985.mp3 بازديد هيئت ارزيابي برون سپاري دانشگاه علوم پزشکي تهران از بيمارستان سينا

/useruploads/1516778210475cvo.jpg /useruploads/1516778222947ssh.jpg /useruploads/1516778237316ncf.jpg /useruploads/1516778251341vuc.jpg /useruploads/1516778264916ywn.jpg /useruploads/1516778282038ogl.jpg /useruploads/1516778298577yha.jpg /useruploads/1516778316086dlr.jpg /useruploads/1516778329815xwp.jpg /useruploads/1516778344354pri.jpg /useruploads/1516778358694cnn.jpg /useruploads/1516778372541okx.jpg /useruploads/1516778387687mru.jpg /useruploads/1516778402561lal.jpg /useruploads/1516778419723ufm.jpg /useruploads/1516778434014fch.jpg /useruploads/1516778452934pjx.jpg /useruploads/1516778493786uek.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 139985
کلمات کلیدی
عکاس
رضا آسیابی

رضا آسیابی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید