• تاریخ انتشار : 96/05/24 - 16:53
  • تعداد بازدید خبر : 5

بازدید رئیس دانشکده پرستاری سلیمانیه کردستان عراق و هیئت همراه از دانشکده پرستاری و مامایی تهران

حسین اکبریان

138312.mp3 بازدید رئیس دانشکده پرستاری سلیمانیه کردستان عراق و هیئت همراه از دانشکده پرستاری و مامایی تهران

/useruploads/1502799820766vbq.jpg /useruploads/1502799832797wgg.jpg /useruploads/1502799846566mxf.jpg /useruploads/1502799910293tpi.jpg /useruploads/1502799990676qej.jpg /useruploads/1502800017024xmn.jpg /useruploads/1502800084443drl.jpg /useruploads/1502800101525wgw.jpg /useruploads/1502800167031ijt.jpg /useruploads/1502800323857ibm.jpg /useruploads/1502800362294hul.jpg /useruploads/1502800388633wxi.jpg /useruploads/1502800469914anb.jpg /useruploads/1502800545155iqb.jpg /useruploads/1502800564488gnn.jpg /useruploads/1502800582904ohu.jpg /useruploads/1502800623754nbo.jpg /useruploads/1502800642658dxr.jpg /useruploads/1502800665303rqb.jpg /useruploads/1502800679651dhw.jpg /useruploads/1502800696236mrk.jpg /useruploads/1502800708506usp.jpg /useruploads/1502800734486nra.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 138312
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید