• تاریخ انتشار : 95/03/25 - 13:41
  • تعداد بازدید خبر : 3

بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی

حسین اکبریان

135409.mp3 بازدید رئیس دانشکده پرستاری و مامایی از امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی

/useruploads/1465895503598qxu.jpg /useruploads/1465895522709nsw.jpg /useruploads/1465895541176moe.jpg /useruploads/1465895561416gld.jpg /useruploads/1465895579775lqi.jpg /useruploads/1465895598012ffg.jpg /useruploads/1465895613361gnf.jpg /useruploads/1465895627604qyt.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 135409
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید