• تاریخ انتشار : 97/02/20 - 17:58
  • تعداد بازدید خبر : 3

بازدید رئیس دانشگاه از غرفه مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

محدثه خادمی

140896.mp3 بازدید رئیس دانشگاه از غرفه مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1525958945426tnl.jpg /useruploads/1525958985395vfq.jpg /useruploads/1525959019882drm.jpg /useruploads/1525959045641kee.jpg /useruploads/1525959087845tds.jpg /useruploads/1525959118551twt.jpg /useruploads/1525959141425nab.jpg /useruploads/1525959158700jih.jpg /useruploads/1525959172898dxa.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140896
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید