• تاریخ انتشار : 95/09/03 - 12:14
  • تعداد بازدید خبر : 3

بازدید رئیس دانشگاه جیما اتیوپی از دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

136658.mp3 بازدید رئیس دانشگاه جیما اتیوپی از دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1479890700078fij.jpg /useruploads/1479890720500rof.jpg /useruploads/1479890746012het.jpg /useruploads/1479890763840ydr.jpg /useruploads/1479890799486din.jpg /useruploads/1479890826169qjx.jpg /useruploads/1479890844036tqg.jpg /useruploads/1479890872219tet.jpg /useruploads/1479890892635aad.jpg /useruploads/1479890914414rea.jpg /useruploads/1479890951230jli.jpg /useruploads/1479890970800tss.jpg /useruploads/1479890992653qfm.jpg /useruploads/1479891028835nqc.jpg /useruploads/1479891041024eoy.jpg /useruploads/1479891054970xgu.jpg /useruploads/1479891130323piw.jpg /useruploads/1479891142933ibx.jpg /useruploads/1479891156296qqc.jpg /useruploads/1479891169960wbb.jpg /useruploads/1479891236826lmf.jpg /useruploads/1479891308588goy.jpg /useruploads/1479891384749rto.jpg /useruploads/1479891399799qey.jpg /useruploads/1479891413157bgt.jpg /useruploads/1479891441391bbo.jpg /useruploads/1479891464122ksm.jpg /useruploads/1479891477419twp.jpg /useruploads/1479891489280hbk.jpg /useruploads/1479891502504ppe.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 136658
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید