• تاریخ انتشار : 98/10/21 - 11:23
  • تعداد بازدید خبر : 12

بازدید رئیس و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از برگزاری امتحانات

حسین اکبریان

148913.mp3 بازدید رئیس و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از برگزاری امتحانات

/useruploads/1578729260580ger.jpg /useruploads/1578729286120ano.jpg /useruploads/1578729317808afl.jpg /useruploads/1578729339685kpd.jpg /useruploads/1578729358865lec.jpg /useruploads/1578729403327ane.jpg /useruploads/1578729440906dpq.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148913
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید