• تاریخ انتشار : 96/12/08 - 12:26
  • تعداد بازدید خبر : 2

بازدید سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین از دانشکده به منظور جایابی برای تدفین شهید گمنام

حسین اکبریان

140249.mp3 بازدید سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین از دانشکده به منظور جایابی برای تدفین شهید گمنام

/useruploads/1519721813000yqu.jpg /useruploads/1519721824427dyn.jpg /useruploads/1519721846890tcj.jpg /useruploads/1519721869875dqh.jpg /useruploads/1519721905217gqq.jpg /useruploads/1519721917766iwp.jpg /useruploads/1519721930178reo.jpg /useruploads/1519721962801akh.jpg /useruploads/1519721977233olx.jpg /useruploads/1519721986745vyd.jpg /useruploads/1519721996465oqw.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140249
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید