• تاریخ انتشار : 98/06/26 - 08:59
  • تعداد بازدید خبر : 2

بازدید مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

جواد استکی

146926.mp3 بازدید مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1568698212224pcr.jpg /useruploads/1568698228096aee.jpg /useruploads/1568698243460qhb.jpg /useruploads/1568698266470yha.jpg /useruploads/1568698286550kxx.jpg /useruploads/1568698305806ybs.jpg /useruploads/1568698325291cot.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 146926
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید