• تاریخ انتشار : 98/09/24 - 13:46
  • تعداد بازدید خبر : 9

بازدید مدیریتی ایمنی در مجتمع بیمارستانی یاس

امیر مردانی

148457.mp3 بازدید مدیریتی ایمنی در مجتمع بیمارستانی یاس

/useruploads/1576405066531hlk.jpg /useruploads/1576405101399ebo.jpg /useruploads/1576405128529fsq.jpg /useruploads/1576405154647nlt.jpg /useruploads/1576405186686lyh.jpg /useruploads/1576405229926gsp.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148457
کلمات کلیدی
عکاس
زهرا  احمدی - عکس

زهرا احمدی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید