• تاریخ انتشار : 97/02/16 - 12:31
  • تعداد بازدید خبر : 3

بازدید مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه از نحوه برگزاری آزمون استخدامی پرستاری

حسین اکبریان

140827.mp3 بازدید مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه از نحوه برگزاری آزمون استخدامی پرستاری

/useruploads/1525593693715csr.jpg /useruploads/1525593770311wuu.jpg /useruploads/1525593797565lhi.jpg /useruploads/1525593823866dyo.jpg /useruploads/1525593838693wgu.jpg /useruploads/1525593861143trk.jpg /useruploads/1525593873223gri.jpg /useruploads/1525593899164vbv.jpg /useruploads/1525593922307vbm.jpg /useruploads/1525593944994mux.jpg /useruploads/1525593978653hha.jpg /useruploads/1525593991978hev.jpg /useruploads/1525594005495cub.jpg /useruploads/1525594016457clq.jpg /useruploads/1525594028181jox.jpg /useruploads/1525594040104hgn.jpg /useruploads/1525594051066cdq.jpg /useruploads/1525594061649agj.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140827
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید