• تاریخ انتشار : 98/03/25 - 09:27
  • تعداد بازدید خبر : 5

بازدید معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از آغازین روز امتحانات

حسین اکبریان

144204.mp3 بازدید معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از آغازین روز امتحانات

/useruploads/1560574674488mxc.jpg /useruploads/1560574702733nfy.jpg /useruploads/1560574725094gur.jpg /useruploads/1560574749847dgb.jpg /useruploads/1560574780014yri.jpg /useruploads/1560574796727vmn.jpg /useruploads/1560574810368wtw.jpg /useruploads/1560574821861ngk.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 144204
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید