• تاریخ انتشار : 95/11/13 - 17:29
  • تعداد بازدید خبر : 6

بازدید معاون آموزشی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از پیشرفت بازسازی مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

137159.mp3 بازدید معاون آموزشی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از پیشرفت بازسازی مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1485957619721wic.jpg /useruploads/1485957634680hpv.jpg /useruploads/1485957664659cwk.jpg /useruploads/1485957695890ntb.jpg /useruploads/1485957716089ktq.jpg /useruploads/1485957729357lte.jpg /useruploads/1485957744191rmy.jpg /useruploads/1485957760795cyi.jpg /useruploads/1485957776258oko.jpg /useruploads/1485957790079yij.jpg /useruploads/1485957805805aul.jpg /useruploads/1485957819568ept.jpg /useruploads/1485957837061roa.jpg /useruploads/1485957864606psx.jpg /useruploads/1485957881113ynn.jpg /useruploads/1485957896326ibs.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 137159
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید