• تاریخ انتشار : 98/09/20 - 11:29
  • تعداد بازدید خبر : 5

بازدید نعمت الله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و دکتر رامین رحیم نیا، مدیر برنامه ریزی منابع مالی دانشگاه از بیمارستان بهرامی

علیرضا جاهدی

148381.mp3 بازدید نعمت الله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و دکتر رامین رحیم نیا، مدیر برنامه ریزی منابع مالی دانشگاه از بیمارستان بهرامی

/useruploads/1576051282615htn.jpg /useruploads/1576051308024wqu.jpg /useruploads/1576051358840tyj.jpg /useruploads/1576051384421ics.jpg /useruploads/1576051402938rmn.jpg /useruploads/1576051423987vrj.jpg /useruploads/1576051444494xsn.jpg /useruploads/1576051576869bld.jpg /useruploads/1576051613629dgx.jpg /useruploads/1576051638493eni.jpg /useruploads/1576051747003ioo.jpg /useruploads/1576051788660ico.jpg /useruploads/1576051815273mus.jpg /useruploads/1576051838701jme.jpg /useruploads/1576051870224ibk.jpg /useruploads/1576051897917prl.jpg /useruploads/1576051926391qsd.jpg /useruploads/1576051948773nii.jpg /useruploads/1576051971598fdv.jpg /useruploads/1576052003055toq.jpg /useruploads/1576052022835wyk.jpg /useruploads/1576052046378rfj.jpg /useruploads/1576052076437lvd.jpg /useruploads/1576052105648rik.jpg /useruploads/1576052130291iwf.jpg /useruploads/1576052152481ync.jpg /useruploads/1576052178408mkd.jpg /useruploads/1576052208048kgo.jpg /useruploads/1576052240439yjr.jpg /useruploads/1576052267580jxb.jpg /useruploads/1576052293316rsm.jpg /useruploads/1576052315094iot.jpg /useruploads/1576052340209nkl.jpg /useruploads/1576052368382ywd.jpg /useruploads/1576052401426ptc.jpg /useruploads/1576052426556rmp.jpg /useruploads/1576052672471uyl.jpg /useruploads/1576052708232kug.jpg /useruploads/1576052735542gqt.jpg /useruploads/1576052972868ccf.jpg /useruploads/1576053004086kwy.jpg /useruploads/1576053029373oca.jpg /useruploads/1576053050657nqo.jpg /useruploads/1576053083134ssb.jpg /useruploads/1576053106022fge.jpg /useruploads/1576053132076aqb.jpg /useruploads/1576053155406slo.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148381
کلمات کلیدی
عکاس
مريم  بيات- عکس

مريم بيات- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید