• تاریخ انتشار : 98/07/22 - 10:37
  • تعداد بازدید خبر : 3

برگزاری اولین جشنواره دانشجویی نانو پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

ساناز عزی ایرانی

147486.mp3 برگزاری اولین جشنواره دانشجویی نانو پزشکی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

/useruploads/1571036851510ctr.jpg /useruploads/1571036869332fvb.jpg /useruploads/1571036888051ssh.jpg /useruploads/1571036916074asx.jpg /useruploads/1571036941156koc.jpg /useruploads/1571036963949yhx.jpg /useruploads/1571036990754ucn.jpg /useruploads/1571037009075kab.jpg /useruploads/1571038102469uuh.jpg /useruploads/1571038120120ffs.jpg /useruploads/1571038146964iib.jpg /useruploads/1571038195126vbq.jpg /useruploads/1571038215962gbp.jpg /useruploads/1571038238994dkp.jpg /useruploads/1571038265680rqh.jpg /useruploads/1571038285482oke.jpg /useruploads/1571038310588ang.jpg /useruploads/1571038333247qkb.jpg /useruploads/1571038359013utn.jpg /useruploads/1571038384874lme.jpg /useruploads/1571038406708whx.jpg /useruploads/1571038425432qkt.jpg /useruploads/1571038453095yea.jpg /useruploads/1571038471033nsg.jpg /useruploads/1571038502343wpw.jpg /useruploads/1571038524333sng.jpg /useruploads/1571038548478ffe.jpg /useruploads/1571038571550glj.jpg /useruploads/1571038597858nua.jpg /useruploads/1571038623210nch.jpg /useruploads/1571038649598ank.jpg /useruploads/1571038679522all.jpg /useruploads/1571038707916tnj.jpg /useruploads/1571038730495dgo.jpg /useruploads/1571038753243prr.jpg /useruploads/1571038786331wii.jpg /useruploads/1571038804231giu.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147486
کلمات کلیدی
عکاس
ساناز  عزی ایرانی- عکس

ساناز عزی ایرانی- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید