• تاریخ انتشار : 98/08/23 - 09:08
  • تعداد بازدید خبر : 4

برگزاری بخش چشم پزشکی اولین مدرسه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

147958.mp3 برگزاری بخش چشم پزشکی اولین مدرسه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیمارستان فارابی

/useruploads/1573709998331fcs.jpg /useruploads/1573710026300ueu.jpg /useruploads/1573710052323dpw.jpg /useruploads/1573710101758pfe.jpg /useruploads/1573710145680cyt.jpg /useruploads/1573710203393blm.jpg /useruploads/1573710257375cfi.jpg /useruploads/1573710282706nsl.jpg /useruploads/1573710316277mjm.jpg /useruploads/1573710435717xit.jpg /useruploads/1573710461941osk.jpg /useruploads/1573710492748tel.jpg /useruploads/1573711481161uwf.jpg /useruploads/1573711509850vih.jpg /useruploads/1573711532681ibl.jpg /useruploads/1573711550245fny.jpg /useruploads/1573711570890xrb.jpg /useruploads/1573711611181avf.jpg /useruploads/1573711797201nia.jpg /useruploads/1573711822669cuj.jpg /useruploads/1573711853574eyr.jpg /useruploads/1573711888904npk.jpg /useruploads/1573711914315tio.jpg /useruploads/1573711936550rhu.jpg /useruploads/1573711965553uky.jpg /useruploads/1573711986668all.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147958
کلمات کلیدی
عکاس
معصومه  عزيزي - عكس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید