• تاریخ انتشار : 98/09/16 - 11:49
  • تعداد بازدید خبر : 2

برگزاری جلسه آذرماه هیأت رئیسه دانشکده طب ایرانی

اشکان نورکامی

148253.mp3 برگزاری جلسه آذرماه هیأت رئیسه دانشکده طب ایرانی

/useruploads/1575706773632bhk.jpg /useruploads/1575706794055bcd.jpg /useruploads/1575706856682wxx.jpg /useruploads/1575706901431nko.jpg /useruploads/1575706940172jtg.jpg /useruploads/1575706992273fvt.jpg /useruploads/1575707026299tmm.jpg /useruploads/1575707047338onj.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148253
کلمات کلیدی
عکاس
خاطره  فهيمي - عكاس

خاطره فهيمي - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید