• تاریخ انتشار : 98/07/21 - 09:32
  • تعداد بازدید خبر : 2

برگزاری جلسه آشنایی با طرح های فناورانه در دانشکده پیراپزشکی

الهام حق شناس

147460.mp3 برگزاری جلسه آشنایی با طرح های فناورانه در دانشکده پیراپزشکی

/useruploads/1570946546341bej.jpg /useruploads/1570946632631sae.jpg /useruploads/1570946671597poi.jpg /useruploads/1570946700188bsn.jpg /useruploads/1570946722990kyb.jpg /useruploads/1570946745030ihc.jpg /useruploads/1570946798450pcc.jpg /useruploads/1570946823775ifb.jpg /useruploads/1570946844400bof.jpg /useruploads/1570946862645bvp.jpg /useruploads/1570946880290muq.jpg /useruploads/1570946896262vyk.jpg /useruploads/1570946912099nrq.jpg /useruploads/1570946933299wva.jpg /useruploads/1570946951347uva.jpg /useruploads/1570946979346jya.jpg /useruploads/1570946999133rbf.jpg /useruploads/1570947018471cgj.jpg /useruploads/1570947039487suh.jpg /useruploads/1570947065473mdf.jpg /useruploads/1570947079647tmb.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147460
کلمات کلیدی
عکاس
الهام  حق شناس- عکس

الهام حق شناس- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید