• تاریخ انتشار : 98/05/14 - 13:09
  • تعداد بازدید خبر : 3

برگزاری جلسه مراقبت های حمایتی تسکینی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

لیلا یوسفی

146368.mp3 برگزاری جلسه مراقبت های حمایتی تسکینی در بیمارستان مرکز طبی کودکان

/useruploads/1564994367208rep.jpg /useruploads/1564994379333jgc.jpg /useruploads/1564994393219hck.jpg /useruploads/1564994492151bcu.jpg /useruploads/1564994504441vrp.jpg /useruploads/1564994550506hhm.jpg /useruploads/1564994565774tjf.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 146368
کلمات کلیدی
عکاس
لیلا  یوسفی - عکس

لیلا یوسفی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید