• تاریخ انتشار : 98/09/17 - 12:47
  • تعداد بازدید خبر : 2

برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته دانشجویی مر کز رشد فناوری سلامت و کافه سلامت دانشکده پیراپزشکی

الهام حق شناس

148292.mp3 برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته دانشجویی مر کز رشد فناوری سلامت و کافه سلامت دانشکده پیراپزشکی

/useruploads/1575796688553dlr.jpg /useruploads/1575796719482sxl.jpg /useruploads/1575796735082gcu.jpg /useruploads/1575796751157jfu.jpg /useruploads/1575796764404pto.jpg /useruploads/1575796782741lvr.jpg /useruploads/1575796799357pkv.jpg /useruploads/1575796818758kqe.jpg /useruploads/1575796838003tal.jpg /useruploads/1575796854375jhq.jpg /useruploads/1575796873246wnv.jpg /useruploads/1575796890141mgq.jpg /useruploads/1575796914425bye.jpg /useruploads/1575796932050oyt.jpg /useruploads/1575796947303mfe.jpg /useruploads/1575796978136qys.jpg /useruploads/1575796997901rfu.jpg /useruploads/1575797023140jvn.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148292
کلمات کلیدی
عکاس
الهام  حق شناس- عکس

الهام حق شناس- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید