• تاریخ انتشار : 98/09/17 - 14:18
  • تعداد بازدید خبر : 4

برگزاری مصاحبه با دانشجویان متقاضی شرکت در کنگره YUDSA ترکیه، در دانشکده دندانپزشکی

حمیده ایزدی

148301.mp3 برگزاری مصاحبه با دانشجویان متقاضی شرکت در کنگره YUDSA ترکیه، در دانشکده دندانپزشکی

/useruploads/1575802348620efs.jpg /useruploads/1575802382489jpp.jpg /useruploads/1575802401270tkf.jpg /useruploads/1575802431171vxy.jpg /useruploads/1575802461266may.jpg /useruploads/1575802497793igh.jpg /useruploads/1575802526202xyr.jpg /useruploads/1575802553894epq.jpg /useruploads/1575802588410cwd.jpg /useruploads/1575802612171kji.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575802632337jlo.jpg /useruploads/1575802632337jlo.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575802652646ifb.jpg /useruploads/1575802652646ifb.jpg /useruploads/1575802692366kos.jpg /useruploads/1575802728438yex.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148301
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید