• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 13:29
  • تعداد بازدید خبر : 8

برگزاری کارگاه آموزشی 7 گام طلایی استقرار نظام پیشنهادها ویژه مدیران

محمد پسندیده

148358.mp3 برگزاری کارگاه آموزشی 7 گام طلایی استقرار نظام پیشنهادها ویژه مدیران

/useruploads/1575971986589rcc.jpg /useruploads/1575972007063ybv.jpg /useruploads/1575972024580mwj.jpg /useruploads/1575972048959tah.jpg /useruploads/1575972065283aed.jpg /useruploads/1575972085222bii.jpg /useruploads/1575972107165kpy.jpg /useruploads/1575972138801uko.jpg /useruploads/1575972161779efv.jpg /useruploads/1575972181632kby.jpg /useruploads/1575972200472piy.jpg /useruploads/1575972219750wch.jpg /useruploads/1575972240334rnm.jpg /useruploads/1575972273651cpr.jpg /useruploads/1575972293911jcn.jpg /useruploads/1575972312762gce.jpg /useruploads/1575972328601ryw.jpg /useruploads/1575972346905wkv.jpg /useruploads/1575972370511ohl.jpg /useruploads/1575972402802nqv.jpg /useruploads/1575972429408dfp.jpg /useruploads/1575972460609cxm.jpg /useruploads/1575972487900ucq.jpg /useruploads/1575972518111gdw.jpg /useruploads/1575972541627cck.jpg /useruploads/1575972574455xad.jpg /useruploads/1575972595012nxr.jpg /useruploads/1575972617208ikf.jpg /useruploads/1575972640789rul.jpg /useruploads/1575972669596mrf.jpg /useruploads/1575972705101vki.jpg /useruploads/1575972737697euy.jpg /useruploads/1575972761798sbj.jpg /useruploads/1575972781683wrs.jpg /useruploads/1575972806984vck.jpg /useruploads/1575972832071ylr.jpg /useruploads/1575972856106gll.jpg /useruploads/1575972885324thh.jpg /useruploads/1575972912862mbq.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148358
کلمات کلیدی
عکاس
آقای پسندیده - عکس رابط مریم تقی زاده

آقای پسندیده - عکس رابط مریم تقی زاده

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید