• تاریخ انتشار : 98/08/13 - 11:38
  • تعداد بازدید خبر : 3

جلسه آموزشی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه برای مدیران

وحید مزاجردی

147769.mp3 جلسه آموزشی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه برای مدیران

/useruploads/1572854948016jny.jpg /useruploads/1572854979067ddu.jpg /useruploads/1572855003262mia.jpg /useruploads/1572855083142qfh.jpg /useruploads/1572855102461kuq.jpg /useruploads/1572855120729ypy.jpg /useruploads/1572855136665kse.jpg /useruploads/1572855152001pgd.jpg /useruploads/1572855170308uey.jpg /useruploads/1572855185568wgs.jpg /useruploads/1572855204895ask.jpg /useruploads/1572855228424yuy.jpg /useruploads/1572855252930heo.jpg /useruploads/1572855275142ccv.jpg /useruploads/1572855292037rwo.jpg /useruploads/1572855314613kpk.jpg /useruploads/1572855331497ybv.jpg /useruploads/1572855347901fwy.jpg /useruploads/1572855363277fwp.jpg /useruploads/1572855380199sif.jpg /useruploads/1572855418535qux.jpg /useruploads/1572855434840wgb.jpg /useruploads/1572855451722nax.jpg /useruploads/1572855474468quc.jpg /useruploads/1572855490985vml.jpg /useruploads/1572855506658cas.jpg /useruploads/1572855527802wsk.jpg /useruploads/1572855545417pvv.jpg /useruploads/1572855578966ydp.jpg /useruploads/1572855716626dai.jpg /useruploads/1572855743948wph.jpg /useruploads/1572855770176wtn.jpg /useruploads/1572855832182ilu.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 147769
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید