• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 11:23
  • تعداد بازدید خبر : 8

جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش PICU مرکز طبی کودکان

لیلا یوسفی

148354.mp3 جلسه بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخش PICU مرکز طبی کودکان

/useruploads/1575964478697xbo.jpg /useruploads/1575965046457fyx.jpg /useruploads/1575965104617vac.jpg /useruploads/1575965135352xsp.jpg /useruploads/1575965192482wmq.jpg /useruploads/1575965223542ygj.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148354
کلمات کلیدی
عکاس
لیلا  یوسفی - عکس

لیلا یوسفی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید