• تاریخ انتشار : 97/02/17 - 15:12
  • تعداد بازدید خبر : 3

جلسه خیرین دانشکده پرستاری و مامایی با حضور مسئول واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

حسین اکبریان

140856.mp3 جلسه خیرین دانشکده پرستاری و مامایی با حضور مسئول واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات

/useruploads/1525689772244fgl.jpg /useruploads/1525689789895tvl.jpg /useruploads/1525689804518flb.jpg /useruploads/1525689815808apw.jpg /useruploads/1525689845902adn.jpg /useruploads/1525689855601rgh.jpg /useruploads/1525689864490lhs.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140856
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید