• تاریخ انتشار : 96/01/21 - 14:07
  • تعداد بازدید خبر : 3

جلسه هماهنگی راه اندازی رشته پرستاری و مامایی در سلیمانیه عراق با حضور دکتر عرب خردمند

حسین اکبریان

137647.mp3 جلسه هماهنگی راه اندازی رشته پرستاری و مامایی در سلیمانیه عراق با حضور دکتر عرب خردمند

/useruploads/1491817106408lnb.jpg /useruploads/1491817162481cyr.jpg /useruploads/1491817182620xnr.jpg /useruploads/1491817226706kmn.jpg /useruploads/1491817252357mcs.jpg /useruploads/1491817281686qao.jpg /useruploads/1491817394233enb.jpg /useruploads/1491817433792pkx.jpg /useruploads/1491817447271egk.jpg /useruploads/1491817479339mim.jpg /useruploads/1491817508406ene.jpg /useruploads/1491817523728hik.jpg /useruploads/1491817549774tiu.jpg /useruploads/1491817617118chl.jpg /useruploads/1491817643003ccb.jpg /useruploads/1491817671051ytb.jpg /useruploads/1491817719892hbf.jpg /useruploads/1491817746166ixp.jpg /useruploads/1491817760995cdc.jpg /useruploads/1491817775548qxa.jpg /useruploads/1491817801162vkd.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 137647
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید