• تاریخ انتشار : 98/09/16 - 13:15
  • تعداد بازدید خبر : 8

حضور نماینده هیئت پزشکی سوریه در بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

148260.mp3 حضور نماینده هیئت پزشکی سوریه در بیمارستان فارابی

/useruploads/1575711981454rvf.jpg /useruploads/1575712012926gde.jpg /useruploads/1575712049165deh.jpg /useruploads/1575712084434cew.jpg /useruploads/1575712123436yas.jpg /useruploads/1575712156748khv.jpg /useruploads/1575712185329jpk.jpg /useruploads/1575712212002fin.jpg /useruploads/1575712243232mre.jpg /useruploads/1575712274671neh.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148260
کلمات کلیدی
عکاس
معصومه  عزيزي - عكس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید