• تاریخ انتشار : 95/03/22 - 10:30
  • تعداد بازدید خبر : 2

در نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز طبی کودکان/ بررسی متقابل آموزش و بالین و ارتقاء حس امید و انگیزه در دانشجویان پرستاری

شیما سادات عطری

135360.mp3 در نشست مشترک دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز طبی کودکان/ بررسی متقابل آموزش و بالین و ارتقاء حس امید و انگیزه در دانشجویان پرستاری

/useruploads/1465624840739ncf.jpg /useruploads/1465624864471dkr.jpg /useruploads/1465624882079kph.jpg /useruploads/1465624895564wxk.jpg /useruploads/1465624936726qto.jpg /useruploads/1465624949525ptl.jpg /useruploads/1465624966943grv.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 135360
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید