• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 14:08
  • تعداد بازدید خبر : 4

دوره آموزشی «توانمندسازی روسای بیمارستان های علوم پزشکی کشور» در «تالار دکتر قریب» دانشکده پزشکی

وحید مزاجردی

148362.mp3 دوره آموزشی «توانمندسازی روسای بیمارستان های علوم پزشکی کشور» در «تالار دکتر قریب» دانشکده پزشکی

/useruploads/1575974357074gqt.jpg /useruploads/1575974389372yaq.jpg /useruploads/1575974431923tdt.jpg /useruploads/1575974456151wtk.jpg /useruploads/1575974483203adk.jpg /useruploads/1575974503472hlq.jpg /useruploads/1575974523987goy.jpg /useruploads/1575974548540tnv.jpg /useruploads/1575974576805pfw.jpg /useruploads/1575974598275wfu.jpg /useruploads/1575974617011fti.jpg /useruploads/1575974638348lrf.jpg /useruploads/1575974663758htq.jpg /useruploads/1575974689589tab.jpg /useruploads/1575974712224rca.jpg /useruploads/1575974733659gni.jpg /useruploads/1575974755026pne.jpg /useruploads/1575974776465gci.jpg /useruploads/1575974803279pmn.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 148362
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید