• تاریخ انتشار : 98/01/25 - 11:23
  • تعداد بازدید خبر : 2

دومین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در سال 98

جمشید ربیعی

144783.mp3 دومین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در سال 98

/useruploads/1555224817557pcd.jpg /useruploads/1555224834823rhx.jpg /useruploads/1555224863914wwq.jpg /useruploads/1555224881858jfo.jpg /useruploads/1555224906305qfi.jpg /useruploads/1555224975488bxu.jpg /useruploads/1555224993015prf.jpg /useruploads/1555225019568psp.jpg /useruploads/1555225038857ncq.jpg /useruploads/1555225058590uhb.jpg /useruploads/1555225074936psw.jpg /useruploads/1555225092699rwa.jpg /useruploads/1555225111644smp.jpg /useruploads/1555225129952nea.jpg /useruploads/1555225188884inn.jpg /useruploads/1555225208092ubd.jpg /useruploads/1555225230853xul.jpg /useruploads/1555225253420ihh.jpg /useruploads/1555225270996cwq.jpg /useruploads/1555225287619wtu.jpg /useruploads/1555225305099kku.jpg /useruploads/1555225327641swe.jpg /useruploads/1555225351818ahx.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 144783
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید