• تاریخ انتشار : 97/08/15 - 10:00
  • تعداد بازدید خبر : 2

دیدار رئیس و معاون دانشجویی فرهنگی و رابط نهاد رهبری در دانشکده پرستاری و مامایی با زائرین اربعین حسینی

حسین اکبریان

143033.mp3 دیدار رئیس و معاون دانشجویی فرهنگی و رابط نهاد رهبری در دانشکده پرستاری و مامایی با زائرین اربعین حسینی

/useruploads/1541485826008lkh.jpg /useruploads/1541485843597acr.jpg /useruploads/1541485862821qpa.jpg /useruploads/1541485877889pba.jpg /useruploads/1541485915735uxx.jpg /useruploads/1541485930819vqj.jpg /useruploads/1541485942660ljf.jpg /useruploads/1541485954467gan.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 143033
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید