• تاریخ انتشار : 98/01/17 - 13:11
  • تعداد بازدید خبر : 6

دیدار نوروزی رئیس و هيئت‌رئيسه دانشگاه با اعضاي هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان (دوربین دانشکده پرستاری مامایی)

حسین اکبریان

144792.mp3 دیدار نوروزی رئیس و هيئت‌رئيسه دانشگاه با اعضاي هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان (دوربین دانشکده پرستاری مامایی)

/useruploads/1554540552539ipe.jpg /useruploads/1554541108271peo.jpg /useruploads/1554541149842ciy.jpg /useruploads/1554541177673ray.jpg /useruploads/1554541204669kya.jpg /useruploads/1554541233254rpj.jpg /useruploads/1554541254070tux.jpg /useruploads/1554541277773iyk.jpg /useruploads/1554541293882vlf.jpg /useruploads/1554541327808gvh.jpg /useruploads/1554541349860tqy.jpg /useruploads/1554541401208xbi.jpg /useruploads/1554541422574idk.jpg /useruploads/1554541512255atm.jpg /useruploads/1554541530384cgf.jpg /useruploads/1554541557229cqu.jpg /useruploads/1554541574926vlg.jpg /useruploads/1554541601154abi.jpg /useruploads/1554541643061hpe.jpg /useruploads/1554541666241eaa.jpg /useruploads/1554541680169cgi.jpg /useruploads/1554541696224qrg.jpg /useruploads/1554541735594dej.jpg /useruploads/1554541755140wxk.jpg /useruploads/1554541772048gob.jpg /useruploads/1554541789298deq.jpg /useruploads/1554541824572eek.jpg /useruploads/1554541850845jks.jpg /useruploads/1554541867611hyu.jpg /useruploads/1554541890234voq.jpg /useruploads/1554541921621ggt.jpg /useruploads/1554541943052phe.jpg /useruploads/1554541964711qoh.jpg /useruploads/1554542001775rwd.jpg /useruploads/1554542027223wae.jpg /useruploads/1554542054086fyp.jpg /useruploads/1554542073237qva.jpg /useruploads/1554542099447dha.jpg /useruploads/1554542142301pcu.jpg /useruploads/1554542159486ary.jpg /useruploads/1554542175913txx.jpg /useruploads/1554542192935smx.jpg /useruploads/1554542236015rpk.jpg /useruploads/1554542254397fus.jpg /useruploads/1554542271758swn.jpg /useruploads/1554542289435sqj.jpg /useruploads/1554542306900epq.jpg /useruploads/1554542326552lif.jpg /useruploads/1554542344523ybs.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 144792
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید