• تاریخ انتشار : 94/09/02 - 11:20
  • تعداد بازدید خبر : 2

دیدار پروفسور کریستین مارکر رئیس محترم دانشگاه اسلینگن و پروفسور هلموت سایتز استاد دانشگاه هیدلبرگ آلمان از دانشکده پرستاری و مامایی بخش دوم

حسین اکبریان

133306.mp3 دیدار پروفسور کریستین مارکر رئیس محترم دانشگاه اسلینگن و پروفسور هلموت سایتز استاد دانشگاه هیدلبرگ آلمان از دانشکده پرستاری و مامایی بخش دوم

/useruploads/1448265068111mdn.jpg /useruploads/1448265090839brd.jpg /useruploads/1448265114015hwm.jpg /useruploads/1448265135380mnf.jpg /useruploads/1448265151212tmd.jpg /useruploads/1448265171840hdi.jpg /useruploads/1448265196187bhx.jpg /useruploads/1448265225475qtw.jpg /useruploads/1448265247135nei.jpg /useruploads/1448265283453vvy.jpg /useruploads/1448265297601pkd.jpg /useruploads/1448265311872ykm.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 133306
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید