• تاریخ انتشار : 97/02/18 - 11:58
  • تعداد بازدید خبر : 7

سفر زیارتی کارکنان خدمات دانشکده پرستاری و مامایی به مشهد مقدس به مناسبت روز کارگر

حسین اکبریان

140866.mp3 سفر زیارتی کارکنان خدمات دانشکده پرستاری و مامایی به مشهد مقدس به مناسبت روز کارگر

/useruploads/1525764608865pwe.jpg /useruploads/1525764624387ghg.jpg /useruploads/1525764636126aox.jpg /useruploads/1525764649042tug.jpg /useruploads/1525764681259cey.jpg /useruploads/1525764704377tbl.jpg /useruploads/1525764715657hfk.jpg /useruploads/1525764726764dqe.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140866
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید