• تاریخ انتشار : 98/09/23 - 12:36
  • تعداد بازدید خبر : 9

سمینار 《فناوری های پردازش گفتار و زبان در تشخیص اختلالات شناختی مرتبط با پیری》 در دانشکده توانبخشی

لیلا روستا

148431.mp3 سمینار 《فناوری های پردازش گفتار و زبان در تشخیص اختلالات شناختی مرتبط با پیری》 در دانشکده توانبخشی

/useruploads/1576314449099jar.jpg /useruploads/1576314843683xae.jpg /useruploads/1576314883834huf.jpg /useruploads/1576314948151nwg.jpg /useruploads/1576315008640vfl.jpg /useruploads/1576315037972wox.jpg /useruploads/1576315087586lgb.jpg /useruploads/1576315128785yhk.jpg /useruploads/1576315171071xjs.jpg /useruploads/1576315314827ugb.jpg /useruploads/1576315360089hen.jpg /useruploads/1576315525100koi.jpg /useruploads/1576315551409kiw.jpg /useruploads/1576315600211dmo.jpg /useruploads/1576315640615ubv.jpg /useruploads/1576315687972enj.jpg /useruploads/1576315726272ojj.jpg /useruploads/1576315805277jdt.jpg /useruploads/1576315904615wxe.jpg /useruploads/1576315928637veb.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 148431
کلمات کلیدی
عکاس
لیلا   روستا آزاد - عکس

لیلا روستا آزاد - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید