• تاریخ انتشار : 98/04/26 - 14:50
  • تعداد بازدید خبر : 1

مراسم اختتامیه مدرسه تابستانه 98 در دانشکده دندانپزشکی

حمیده ایزدی

146136.mp3 مراسم اختتامیه مدرسه تابستانه 98 در دانشکده دندانپزشکی

/useruploads/1563358848575cus.jpg /useruploads/1563358868528fri.jpg /useruploads/1563358893838uym.jpg /useruploads/1563358916728ffo.jpg /useruploads/1563358934912eeg.jpg /useruploads/1563358953016gei.jpg /useruploads/1563358972092xpy.jpg /useruploads/1563358991121jxa.jpg /useruploads/1563359009661jci.jpg /useruploads/1563359028369upo.jpg /useruploads/1563359045806tvv.jpg /useruploads/1563359069626lxu.jpg /useruploads/1563359086488oip.jpg /useruploads/1563359119193sfd.jpg /useruploads/1563359139854owd.jpg /useruploads/1563359174886xwc.jpg /useruploads/1563359221867hnn.jpg /useruploads/1563359240401xef.jpg /useruploads/1563359259845vnh.jpg /useruploads/1563359279749wwg.jpg /useruploads/1563359309497wmb.jpg /useruploads/1563359329951snq.jpg /useruploads/1563359355640lgq.jpg /useruploads/1563359374432yyr.jpg /useruploads/1563359402783fuq.jpg /useruploads/1563359423981pub.jpg /useruploads/1563359470098ybx.jpg /useruploads/1563359503078mmq.jpg /useruploads/1563359521648tkm.jpg /useruploads/1563359543219rdm.jpg /useruploads/1563359568172akm.jpg /useruploads/1563359587209mbh.jpg /useruploads/1563359606331hyu.jpg /useruploads/1563359633037rry.jpg /useruploads/1563359655284mxp.jpg /useruploads/1563359677365tre.jpg /useruploads/1563359710721uvu.jpg /useruploads/1563359742405cck.jpg /useruploads/1563359761767rwc.jpg /useruploads/1563359785675lle.jpg /useruploads/1563359820854cjn.jpg /useruploads/1563359848708rdv.jpg /useruploads/1563359868913tva.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1563359890040tnw.jpg /useruploads/1563359890040tnw.jpg /useruploads/1563359908915tsa.jpg /useruploads/1563359927423ekn.jpg /useruploads/1563359949180duo.jpg /useruploads/1563359991072tnn.jpg /useruploads/1563360010013yeq.jpg /useruploads/1563360026262eft.jpg /useruploads/1563360043186elu.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 146136
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید